تجربه چندین ساله

شرکت طیف پردازان اسپادانا با تجربه یک دهه فعالیت در زمینه طراحی و تولید رادیو مودم های صنعتی پروژه های فراوانی در این زمینه در سراسر کشور اجرا نموده و در بسیاری از این پروژه ها با تعریف خواسته ها توسط کارفرما اقدام به مطالعه میدانی، طراحی، تولید و نصب و راه اندازی ارتباط رادیویی بر اساس خواسته های کارفرما نموده است.

گالری پروژه

پیاده سازی پروتکل های امنیتی برای برقراری یک ارتباط امن و مطمئن بر اساس استانداردهای مد نظر یکی از قابلیت های تیم تحقیق و توسعه شرکت در طراحی و تولید محصولات ارتباطی میباشد.

ساخت و ساز با کیفیت

بسته تعاریف و خواسته های پروژه همکاران ما در طیف پردازان کلیه مراحل پروژه شامل امکان سنجی، انتخاب بستر و مودم، طراحی و تولید، نصب و راه اندازی، آموزش بهره برداری و در نهایت پشتیبانی پروژه را بر عهده میگیرند

در مرحله امکان سنجی

  • بررسی فاصله مبدا تا مقصد ارتباط
  • موانع موجود در مسیر ارتباط
  • بررسی پهنای باند مورد نیاز
  • داده مد نظر جهت ارتباط
  • شرایط محیطی ارتباط

مورد بررسی قرار میگیرد. پس از تائید شرایط محیطی ارتباط مرحل سفارشی سازی محصول برای کارفرما در دستور کار قرار میگیرد

  • بررسی داده های مد نظر جهت انتقال
  • شرایط یک طرفه و دو طرفه بودن ارتباط (تجهیزات، گیج ها، فرمان ها و . . . ) مد نظر در پروژه
  • شرایط محیط نصب مودم
  • و . . .

در گام بعدی نمونه مورد تائید تیم فنی طراحی و برای نصب نمونه برای کارفرما ارسال میگردد. در صورت تائید عملکرد محصول تولید محصول نهایی برای پروژه در دستور کار قرار میگیرد.

توجه به این نکته اهمیت دارد که روال سفارشی سازی سخت افزار مربوط به رادیو مودم های خاص و سفارشی می باشد، در پروژه هایی که رادیو های صنعتی استاندارد شرکت قابل استفاده باشد نیازی به ارائه این خدمت نخواهد بود