سابقه اجرایی

شرکت طیف پردازن اسپادانا از سال 1397 اقدام به طراحی و تولید دستگاه های اتوماسیون پست های توزیع نموده است و در این مسیر در سالهای گذشته دستگاه های تولید شده در این شرکت در تعدادی از پست های توزیع برق (پست های 20 کیلو ولت) نصب و به بهره برداری رسیده است.

گالری پروژه

در حال حاضر بیش از 17 پست در امورهای گوناگون شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان به این سیستم مجهز شده و کلیه اطلاعات پست ها از طریق این راهکار بر روی سامانه اسکادا این شرکت در حال نمایش میباشد

مانیتورینگ پست ها در یک نگاه

راه کار پیشنهادی شرکت در این پروژه ها برداشت اطلاعات کلیه پارامترهای الکتریکی ائم از

  • ولتاژ سه فاز
  • جریان سه فاز و نول فیدر اصلی (در سمت ثانویه ترانس) و کلیه فیدرهای خروجی از پست
  • اندازه گیری اختلاف فاز در کلیه فازها فیدر اصلی و فیدرهای خروجی
  • اندازه گیری توان ظاهری، توان اکتیو و راکتیو
  • برداشت اطلاعات کلیدها، در پست، وضعیت رله بوخهلتس و ترمیک ترانس
  • اعمال فرمان به کلید ها
  • مانیتورینگ تردد پست شامل سنسور تعیین وضعیت در پست و فرمان باز نمودن در پست از راه دور

می باشد. اطلاعات برداشت شده و ارسال شده به پست در سامانه اسکادا شرکت توزیع ارسال و مورد بهره برداری قرار میگیرد