image
image
image

توضیحات پروژه

مودم صنعتی شبکه موبایل؛ طراحی کاملا ماژولار دارد، این محصول برای دریافت و ارسال دوطرفه اطلاعات در سیستم های صنعتی کاربرد دارد. بستر ارتباطی پایه این مودم ها شبکه موبایل نسل 2 یا 3 یا 4 است اما به گونه ای طراحی شده که به صورت پشتیبان امکان نصب ماژول رادیویی UHF و VHF و ماژول اترنت برای ارسال اطلاعات روی بستر شبکه هم وجود داشته باشد

  • مشتری: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
  • واحد ناظر: دفتر فناوری های نوین معاونت بهره برداری
  • مدیر پروژه: محمد نصر آزادانی
  • وضعیت: در حال بهره برداری

پیش نمایش