طراحی و ساخت رادیو مودم های UHF

برقراری لینک ارتباطی بر پایه بستر ارتباطی رادیویی با بکارگیری محصولات دانش بنیان طراحی شده در شرکت طیف پردازان اسپادانا

اتوماسیون پست های توزیع برق

مانیتورینگ و کنترل پارامترهای الکتریکی، فیزیکی و محیطی پست های 20 کلیو ولت توزیع برق

اتوماسیون کلیدهای شبکه توزیع برق

اتوماسیون ادوات هوشمند شبکه های توزیع و ایجاد ارتباط دوسویه با سامانه اسکادا