قبلاً در مقاله‌ای تحت عنوان “چرا کدویژن نه!” به بررسی شبه کامپایلر کدویژن و ناکارآمدی آن پرداختیم. مقاله مذکور بیش‌تر با محوریت قابلیت‌های استاندارد یک کامپایلر بود که کدویژن آنها را نداشت و به عملکرد واقعی کدویژن پرداخته نشده بود. در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با بهترین کامپایلر AVR صحبت...